ขอแสดงความยินดีกับ คุณแมงปอ – จิตรณา เก่งการนา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณแมงปอ – จิตรณา เก่งการนา นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล Miss Earth Land Thailand (มงกุฎดิน) ในการประกวด Miss Earth Thailand 2022 และได้รับรางวัล Popular Vote, Miss Earth Nok Air

ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/179533