สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการสอบกลางภาคปลาย ไว้ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 วิชาชีววิทยา วิชาบรรยาย (SCBI 122, 123, 125) สอบวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม

Read more

SCBI 472 Seminar in Biology 2

SCBI 472 สัมมนาชีววิทยา 2 (ทุกวันอังคาร เวลา 13:30-15:30 น. Room: R502) ปีการศึกษา 2562-2563 ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาของนักศึกษาในแต่ละครั้ง ครั้งละ 4

Read more