ประวัติ

เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาชีววิทยา (40 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

ภาควิชาชีววิทยา ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 พญาไท และศาลายา จังหวัดนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และปริญญาเอกสาขาชีววิทยา บุคลากร: ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์ประจำในปัจจุบัน 38 คน มีนักศึกษาปริญญาตรี 84 คน นักศึกษาปริญญาโท 54

Read More
วีดิโอ

สืบประวัตินกปรอด

รายการ “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา น.ส.พ.สนทยา มานะวัฒนา ในตอนที่ชื่อว่า “สืบประวัตินกปรอด” ออกอากาศทางช่อง ONE เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 1) บุคลากรในวีดิทัศน์

Read More
เกี่ยวกับเรา

BioPress เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา สายพันธุ์ใหม่

โฉมหน้าเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยาใหม่ล่าสุด มีชื่อเล่นว่า “BioPress” ในวันที่มีโพสต์พื้นฐาน Hello World! เพียงแค่โพสต์เดียว ประวัติการพัฒนา 26 ธันวาคม 2557 ภาควิชาชีววิทยา ทำหนังสือแจ้งงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์มงคลสุข เพื่อขอโดเมนใหม่ในการจัดทำเว็บไซต์ และใช้ระบบจัดการข้อมูล (CMS) แบบ WordPress มีนาคม 2558

Read More
เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาชีววิทยา (48 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

จุดเริ่มต้นภาควิชาชีววิทยา จากโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ สู่คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.วารุณี เลิศศิริ (2549) ย้อนไปเมื่อประมาณ 48 ปีก่อน ดิฉันเพิ่งเรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้มาเริ่มทำงานเป็นอาจารย์รุ่นแรกในสังกัดโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการ ในปีแรกเมื่อเปิดทำการ สาขาวิชาชีววิทยามีอาจารย์สองคน

Read More