ประชุมภาค

เกี่ยวกับเรา

ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559

เรียน อาจารย์ทุกท่าน ขอเชิญประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง N 416 ตามวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

Read More
เกี่ยวกับเรา

การประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2559

เอกสารวาระการประชุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี 2559 ลำดับ รายการ วัน/เวลา, ครั้งที่ เอกสาร 1 เอกสารประจำเดือนมกราคม – – 2 เอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์

Read More
เกี่ยวกับเรา

อำลาหัวหน้าภาคคนเก่า ต้อนรับคนใหม่

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคนเก่า อ.ประหยัด และหัวหน้าภาควิชาคนใหม่ อ.ศิรวิทย์ ในการประชุมภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 ภาพโดย ปิยะพร อัลบั้มภาพบรรยากาศการประชุม

Read More