สืบประวัตินกปรอด

รายการ “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา น.ส.พ.สนทยา มานะวัฒนา ในตอนที่ชื่อว่า “สืบประวัตินกปรอด” ออกอากาศทางช่อง ONE เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 1) บุคลากรในวีดิทัศน์

Read more

ฉายแววตอน สืบจากศพหนอนตัวแบน

รายการฉายแววทางช่อง Mahidol Channel ตอน “สืบจากศพหนอนตัวแบน” สัมภาษณ์นายเอกสิทธิ์ สอนโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [related_post themes=”flat”] ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ฉายแววตอน สืบจากศพหนอนตัวแบน (Youtube)

Read more

มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

รายการฉายแวว ซี่รีย์งานวิจัยนักศึกษา ตอนกล้องจุลทรรศน์ DIY โดยนายแก่นพงศ์ บุญถาวร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Youtube: ฉายแวว [by Mahidol] กล้องจุลทรรศน์ DIY (Do it yourself)

Read more