นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลจากงาน SciEx2015

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (Science Project Exhibition 2015) เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

รางวัล Plenary Talk เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

  • นายจิรภัทร ทองชล หัวข้อ Development of a simple method for harvesting lipids from Chlamydomonas reinhardtii

รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,200 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

  • โปสเตอร์ดีเด่น (BI-02) ของนางสาวศุภาพิชญ์ วงค์กุนะ (เลขประจำตัว 5405242) เรื่อง Molecular Characterization of Clostridium difficile strains isolated from diarrhea patients.
  • โปสเตอร์ดีเด่น (BI-21) ของนายอยุวัฒน์ วรรณโร (เลขประจำตัว 5405288) เรื่อง Phenotypic variation and physiological utility of root traits for enhanced potassium acquisition from low potassium soils in rice (Oryza sativa).

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง