ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน pitching day (SCBI 428)

[ประชาสัมพันธ์]

การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา โดย นักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนหนึ่งของวิชา Biocreative process and design (SCBI 428)
ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย 2564 เวลา 9.00-12.30 น.
ทาง Online Webex Meeting number: 2640 044 4976 Password: 428pitching