นักศึกษาชีวะดูงาน IRRI ประเทศฟิลิปปินส์

IRRI congrats

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการศึกษาดูงานที่ International Rice Research Institute, Los banos, The Philippines ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง