สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ

Interview_Stat_20150321

กราฟแสดงสถิติผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

  • วันสอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09:00-14:00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • ภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์: ภาษาอังกฤษ
  • จำนวนกรรมการ: กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่าน อาจารย์โรงเรียนเครือข่าย 1 ท่าน
  • ประกาศผล: วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง