การเพาะกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการค้า

ประชาสัมพันธ์การเสวนาพิเศษโดยชมรมอยู่ดีมีสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเพาะกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการค้า โดยอาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 58 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง K.102

Tree_2015

วิทยากร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง