ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

การมีส่วนร่วมของชุมชน อาจเป็นทางออกของการอนุรักษ์ท่ามกลางความผันผวนของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องเปิดใจเพื่อก้าวข้ามความคุ้นชินที่มีอยู่ในสังคมมานาน ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า” เป็นการรวบรวมงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาที่ทำวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลามากกว่าสิบปี ด้วยทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การอนุญาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้จัดทำหวังว่าชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

Read more

Highlight Activities 2020: Enrichment and characterization of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber industrial wastewater

Enrichment and characterization of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber industrial wastewater   สาร Benzothiazoles โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-mercaptobenzothiazole (2-MBT) ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางสามารถถูกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 

Read more

Highlight Activities 2020: Characterization of Methyltestosterone Degrading Bacteria Isolated from Tilapia Masculinizing Ponds: Metabolic Intermediate, Glucose Amendments Effects, and Other Hormones Transformation

Characterization ofMethyltestosterone Degrading Bacteria Isolated from Tilapia Masculinizing Ponds: Metabolic Intermediate, Glucose Amendments Effects, and Other Hormones Transformation   ฮอร์โมน

Read more

Highlight Activities: Mechanisms of arsenic contamination associated with hydrochemical characteristics in coastal alluvial aquifers using multivariate statistical technique and hydrogeochemical modeling: a case study in Rayong province, eastern Thailand

Mechanisms of arsenic contamination associated with hydrochemical characteristics in coastal alluvial aquifers using multivariate statistical technique and hydrogeochemical modeling: a

Read more

Highlight Activities: Rapid detection of Clostridium perfringens in food by loop-mediated isothermal amplification combined with a lateral flow biosensor

คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ดิน น้ำ ทางเดินอาหารของสัตว์และมนุษย์  หากได้รับเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องร่วง โดยอาการดังกล่าวจะเกิดใน 8-22 ชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหาร เช่น อาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบ อาหารที่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน อาหารแห้ง สมุนไพร เครื่องเทศ ซอสเกรวี่ ที่ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวเข้าไป

Read more