Biology Graduate Camp 2016

Biology Camp: Part I Now You Sea Me 2016

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 จัดโดยนักศึกษาบัณฑิต ปี 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

biogradcamp_20160910-11_058

สถานที่: บ้านรักทะเล ชายหาดสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการ
10 กันยายน 2559

 • 0700 นัดรวมพล (0730 ล้อหมุน)
 • 1100 ถึงบ้านพักรักทะเล
 • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 1400 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บริเวณลานกิจกรรม เล่นเกมส์บริเวณชายหาด
 • 1830 รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท กิจกรรมสานสัมพันธ์ คาราโอเกะ ปาร์ตี้สังสรรค์

11 กันยายน 2559

 • 0730 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (ทานจริง 0800)
 • 0900 ท่องเที่ยงถ้ำพระยานคร (ถ่ายภาพ 0930 ไปทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน “สิรินาถราชินี”)
 • 1100 เก็บของเตรียมออกเดินทางกลับ
 • 1200 เดินเที่ยวตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม และเดินทางกลับ (ไม่ได้ไปตลาด แต่ไปทานข้าวที่ร้านมอนดี จ.เพชรบุรี)

grad_bio_camp_2016

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยาประจำปี 2559 รุ่นพี่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาให้มีความสนิทสนมคุ้นชินกัน สร้างความสามัคคี และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. แบ่งปันประสบการณ์ทางการศึกษาในเรื่องการวางแผนการศึกษา อีกทั้งความรู้เฉพาะด้านเพื่อเป็นแนวทางให้กับบัณฑิตเข้้าใหม่ในการวางแผนการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสามารถเลือกทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ

กรรมการจัดค่าย

 1. นางสาวพาขวัญ พรเจิมกุล (ประธาน)
 2. นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ (รองประธาน)
 3. นายวรกันต์ แป้นสุข (เหรัญญิก)
 4. นายภัทรพล พรหมนันท์ (กรรมการ)
 5. นายกกุธภัณฑ์ บุหลัน (กรรมการ)
 6. นายเอกสิทธิ์ สอนโพธิ์ (กรรมการ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง