ไบโอดีเซลจากสาหร่าย

รายการพิเศษฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ 12 ไบโอดีเซลจากสาหร่าย

บุคลากรภาควิชาชีววิทยาในวีดิโอ

  • รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
  • อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ดำเนินรายการ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง