ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Carl Zeiss’s Lightsheet Z.1: Fast, Gentle Multiview Imaging of Large Fluorescence Specimens

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท Carl Zeiss Thailand จำกัด

จัดสัมมนาวิชาการ และสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เรื่อง… Carl Zeiss’s Lightsheet Z.1: Fast, Gentle Multiview Imaging of Large Fluorescence Specimens

รายละเอียด
สถานที่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วัน-เวลา: วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก :
ดร.ป๋วย อุ่นใจ
Phone : (662) 201 5478
E-Mail : puey.oun@mahidol.ac.th

กำหนดการ
1. วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 60 บรรยายและสาธิตเครื่องมือ เวลา 9.00-16.00 น. ณ N 416 (จำนวน 30 ท่าน)
2. วันอังคารที่ 21 ก.พ. 60 บรรยายและสาธิตเครื่องมือ เวลา 9.00-16.00 น. ณ N 506 (จำนวน 40 ท่าน)
3. วันที่ 22-23 ก.พ. 60 ทดลองใช้เครื่องมือ ณ ห้อง N503
ผู้บรรยาย : Dr. Samuel Ko, Carl Zeiss SEA

หมายเหตุ
ขอความกรุณาลงทะเบียนตามลิงค์นี้ https://goo.gl/I1RekO ภายในวันที่ 15 ก.พ. 60
สงวนสิทธิ์พิจารณาคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นลำดับแรก

กรณีต้องการนำตัวอย่างเข้ามาทดลอง กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณคเณศ ปิติพงศ์สุนทร
ตัวแทนฝ่ายขาย
เบอร์มือถือ 086-3756795
หรือแผนก Rushmore Training Center
โทรศัพท์ 02-391-6122, โทรสาร 02-381-2862
E-mail:rushmore_p@hotmail.com