รอบรู้…งูใกล้ตัว

การบรรยายพิเศษเรื่อง Snake Facts รอบรู้เรื่องงูใกล้ตัว นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ห้อง L-05 เวลา 08:15-09:15 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สวนงู...

Graduate Students Seminar in Biology

วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1 Academic Year 2015 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาระดับปริญญาเอก...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Carl Zeiss’s Lightsheet Z.1: Fast, Gentle Multiview Imaging of Large Fluorescence Specimens

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท Carl Zeiss Thailand จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ และสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรื่อง… Carl Zeiss’s Lightsheet Z.1:...

สัมมนาพิเศษ “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์”

เชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ Auf dem Weg zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin” โดย ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ห้อง N101 เวลา...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล และสาธิตระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล โดยบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนร่วมงานที่หน้าห้อง N 401 หรือติดต่อ น.ส.ชุดาภรณ์ โกมลโยธิน E–mail: chudaporn.rushmore@gmail.com, เบอร์มือถือ: 081-3961112 ***ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ผ่าน iPad หรือ iPhone และสามารถดูภาพผ่าน Application ได้แบบ Real...