พบนักศึกษาใหม่ TCAS64 รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ระบบ TCAS รอบที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เด็กใหม่กับ Mahidol Science” ในวันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2564 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:00 และพบอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ ระหว่างเวลา 11:00-12:00 โดยใช้โปรแกรม WebEx

กำหนดการ

แยกกลุ่มย่อยตามสาขาวิชาสำหรับว่าที่นักศึกษาที่เข้าตามโครงการความถนัด เช่นความถนัดทางชีววิทยา และนักศึกษาที่เข้ามาด้วยโครงการอื่น แต่สนใจสาขาชีววิทยา

คณบดีร่วมพบปะผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาและผู้ปกครอง

ผู้บริหารและผู้แทนหลักสูตรร่วมพบปะผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศการพบปะนักศึกษาและผู้ปกครอง TCAS64 รอบ 3 ทาง WebEx เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

การใช้ Breakout Session ในการแบ่งย่อยตามสาขาวิชา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง