มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

รายการฉายแวว ซี่รีย์งานวิจัยนักศึกษา ตอนกล้องจุลทรรศน์ DIY โดยนายแก่นพงศ์ บุญถาวร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Youtube: ฉายแวว [by Mahidol] กล้องจุลทรรศน์ DIY (Do it yourself)

Read more