พิธีไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาชีววิทยาจัดพิธีไหว้ครู สำหรับนักศึกษาของภาควิชาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการ 1500 ลงทะเบียน 1505 พิธีเปิด 1520 พิธีไหว้ครู 1545 หัวหน้าภาควิชาให้โอวาท 1550

Read more

ไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา 2560

ภาควิชาชีววิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการ 1325 ลงทะเบียน 1345 คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 1350 หัวหน้าภาควิชาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Read more

ไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา 2558

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:00 เริ่มพิธีไหว้ครูเวลา 13:20 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิธีไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา (Fanpage MUBio)

Read more