ไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา 2560

14361297_1449788861703776_6438659201716977059_o

ภาควิชาชีววิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

  • 1325 ลงทะเบียน
  • 1345 คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
  • 1350 หัวหน้าภาควิชาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • 1400 นักศึกษานำสวดมนต์ และสวดบูชาครู
  • 1430 ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานธูปเทียนขึ้นไหว้ครู
  • 1445 ตัวแทนนักศึกษานำหนังสอให้หัวหน้าภาควิชาฯ เจิม
  • 1500 นักศึกษานำดอกไม้ขึ้นไหว้ครู
  • 1515 หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวให้โอวาท และกล่าวพิธีปิด
  • 1520 ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับชั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกฎระเบียบการเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลางของภาควิชา โดยคณะกรรมการห้องเครื่องมือกลาง (อ.เอกชัย)

อาจารย์ผู้ประสานงาน: อ.สุพีชา

teacherday2016sm

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง