ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1) ปีการศึกษา 2562 ตารางห้องเรียน วิชา SCBI 102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Download)

Read more

Puey Ounjai Lab

แนะนำเว็บไซต์ Puey Ounjai Lab ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง http://ounjailab.com มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

Read more