องุ่น

บริการวิชาการวีดิโอ

Science Guide ตอนสระบุรี

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระบุรี วันที่ออกอากาศ เม.ย. 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง รายการ Science Guide ตอนเที่ยวสระบุรี

Read More