สื่อการเรียนการสอนเรื่อง วิวัฒนาการ

กำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต (47:23 นาที) ชาร์ลส์ ดาร์วิน (15:27 นาที) หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ (16:33 นาที) ดูเพิ่มเติม วิวัฒนาการ จากสัตว์สู่คน กลไกการเกิดวิวัฒนาการ กรณีศึกษา: การดื้อยาของเชื้อโรค (16:39 นาที) วิวัฒนาการของมนุษย์

Read more