สาหร่าย

งานวิจัยวีดิโอ

ไบโอดีเซลจากสาหร่าย

รายการพิเศษฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ 12 ไบโอดีเซลจากสาหร่าย บุคลากรภาควิชาชีววิทยาในวีดิโอ รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ดำเนินรายการ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Biofuel from Algae

Read More