การศึกษาไซโคลซิส (cyclosis) ในภาวะไร้น้ำหนัก

ทีมผู้วิจัย นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นายสุทธิเกียรติ ช่างเรือนงาม นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี (*นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 4เด็กไทยวิจัยพืชบนเที่ยวบินแบบไร้น้ำหนัก สัมภาษณ์เรื่อง Zero Gravity Flight

Read more

Science Guide

รายการ Science Guide: ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทาง NSTDA Channel Thailand ติดตามอาจารย์ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ พร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกซึมอยู่ที่หนแห่งที่ไปในรายการ Science Guide ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง NSTDA Channel Thailand

Read more