สืบประวัตินกปรอด

รายการ “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา น.ส.พ.สนทยา มานะวัฒนา ในตอนที่ชื่อว่า “สืบประวัตินกปรอด” ออกอากาศทางช่อง ONE เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 1) บุคลากรในวีดิทัศน์

Read more