สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ 2558

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยในเทศกาลสงกรานต์ 2558 และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ภาควิชาชีววิทยาได้จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชาขึ้นที่ห้องประชุมภาควิชา N416 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา สรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชา ภาพบรรยากาศการรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ภาควิชาชีววิทยา

Read more

ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทย์ 2558

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 มีการตักบาตรทำบุญ รดน้ำแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะ และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ เช่นการร้องเพลงลูกทุ่งชิงรางวัล บุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เช่นหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากร ดังภาพในอัลบั้มสงกรานต์คณะวิทย์ 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

Read more