ผู้ช่วยสอน

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ทุนผู้ช่วยสอน

ทุนผู้ช่วยสอน หรือทุน Teaching Assistant ที่เรียกกันย่อๆว่า TA ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศเรื่อง “ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assitantship)” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดการ เปิดรับสมัคร วันที่ 26

Read More