การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การนำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ตรงกับวันที่ 28-29 เมษายน 2558 บริเวณอาคารบรรยายรวม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายพิเศษ ปาฐกถาเรื่อง “Learing lives

Read more