การหายใจและการไหลเวียนของเลือด

ปฏิบัติการสุดท้ายของปีการศึกษานี้คือปฏิบัติการเรื่องการหายใจและการไหลเวียนเลือด ซึ่งเราใช้ปลาทอง (goldfish) ในการศึกษา ศึกษาอัตราการหายใจจากการปิดเปิดของแผ่นปิดเหงือก (operculum) ที่อุณหภูมิต่างๆ ดูการไหลเวียนของเลือดบริเวณหางปลาทองเมื่อกระตุ้นด้วยความร้อน ความเย็น และแอลกอฮอล์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 อัลบั้มภาพปฏิบัติการเรื่องการหายใจและการไหลเวียนเลือด

Read more