บุคลากร

บุคลากร

การประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินสมรรถนะ

ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ภาควิชาชีววิทยา ร่วมชี้แจงหลักการและเหตุผลของการประเมินสมรรถนะมหาวิทยาลัยมหิดล (competency) แก่บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 0900-1000 ณ ห้อง N416 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

Read More