ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบูรณาการทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบูรณาการทั่วไป จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพจาก Facebook

Read more