ทำบุญปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา 2562

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้อง N416 ระหว่างเวลา 10:00-11:30 โดยมี ดร.ศิรวิทย์ ศิตปรีชา หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธาน พิธีทำบุญปีใหม่ 2562 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและที่ปรึกษาฯ

Read more

ทำบุญปีใหม่ ภาควิชาชีววิทยา 2561

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง N416 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

Read more

ทำบุญปีใหม่ 2559

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ภาควิชาชีววิทยา ประจำปีพ.ศ. 2559 กำหนดการ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพบรรยายกาศงานทำบุญปีใหม่ 2559

Read more

ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทย์ 2558

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 มีการตักบาตรทำบุญ รดน้ำแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะ และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ เช่นการร้องเพลงลูกทุ่งชิงรางวัล บุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เช่นหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากร ดังภาพในอัลบั้มสงกรานต์คณะวิทย์ 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

Read more