ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางสอบกลางภาค (midterm examination) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   การสอบกลางภาควิชาชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตรงกับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

Read more