ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการสำรวจปะการังบริเวณเกาะหมาก เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา ณัฐนันท์ เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสนักศึกษา 4705067 สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26

Read more