มอบหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทยให้ อ.วิสุทธิ์ ใบไม้

ผู้แทนสำนักพิมพ์สารคดีและผู้แทนทีมแปลหนังสือ The Origin of Species เป็น “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ร่วมมอบหนังสือแก่ ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้เขียนคำนิยมให้แก่หนังสือ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องทำงานของอาจารย์ [related_post themes=”flat”]

Read more