กระชับความร่วมมือกับ State University of New York (SUNY)

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (กลาง) และอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา (ขวาสุด อ.ป๋วย อุ่นใจ) เดินทางกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ State University of New York ระหว่างวันที่ 6 – 11

Read more

University of North Texas Meeting

อาจารย์ป๋วย อุ่นใจ และอาจารย์ปฐมพงษ์ แสงวิไล เป็นผู้แทนจากภาควิชาชีววิทยา ร่วมต้อนรับและเจรจากับ  Prof. Rick Nader, Vice Provost of International Affairs และ Prof. Gerald Knezek จาก College of Information

Read more