คณบดี

ผลงานวิชาการ

คณบดีมอบหนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทยให้อธิการบดี

หนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย ที่แปลมาจากหนังสือ The Origin of Species ของชาร์ลส์ ดาร์วิน ถูกมอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้แปลบางคนของหนังสือ แล้วนำไปมอบให้กับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read More