ศิรวิทย์ สิตปรีชา

 

Assistant Professor Dr. Siravit Sitprija

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา

Room : N514/1
Phone : 02-201-5250 , 02 201 5276
E-Mail : siravit.sit@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหารในภาควิชา:

  • หัวหน้าภาควิชา (15 มีนาคม 2567 – ปัจจุบัน )
  • รักษาการหัวหน้าภาควิชา (23 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 มีนาคม 2567)
  • หัวหน้าภาควิชา (13 กุมภาพันธ์ 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2563)
  • รองหัวหน้าภาควิชา (13 กุมภาพันธ์ 2555  –  12 กุมภาพันธ์ 2559)

งานวิจัย

  • Animal physiology