ศิรวิทย์ สิตปรีชา

 

Assistant Professor Dr. Siravit Sitprija

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา

Room : N514/1
Phone : 02 201 5276
E-Mail : siravit.sit@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหารในภาควิชา:

  • หัวหน้าภาคชีววิทยา (13 กุมภาพันธ์ 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2563)
  • รองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2551- 15 กุมภาพันธ์ 2559

งานวิจัย

  • Animal physiology