แนะนำภาควิชา 2560

กำหนดการวันชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559-2560

 • วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา
  • 1300 ลงทะเบียน
  • 1320 เปิดงาน
  • 1330 แนะนำภาควิชา
  • 1530 ชี้แจงการเยี่ยมภาควิชาสำหรับวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
 • วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
  • 1200 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเดินทางจากศาลายาสู่พญาไท
  • 1300 ลงทะเบียน
  • 1330 เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ
  • ภาคชีววิทยา เยี่ยมชมภาควิชาที่ห้อง N416 และ N506 รอบละ 1 ชั่วโมง รวม 3 รอบ
  • 1700 นศ.ปี 1 เดินทางกลับศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง