ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

การมีส่วนร่วมของชุมชน อาจเป็นทางออกของการอนุรักษ์ท่ามกลางความผันผวนของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องเปิดใจเพื่อก้าวข้ามความคุ้นชินที่มีอยู่ในสังคมมานาน ชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า” เป็นการรวบรวมงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาที่ทำวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำตาหริ่ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลามากกว่าสิบปี ด้วยทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การอนุญาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้จัดทำหวังว่าชุดสื่อความหมายดิจิทัล “ตาหริ่ว: ฅน สายน้ำ สัตว์ป่า”

Read more

Highlight Activities 2021: Reinstatement of Dermacentor tricuspis (Schulze, 1933) n. comb., n. stat. (Acari: Ixodidae) as a valid species, synonymization of D. atrosignatus Neumann, 1906 and description of a new species from Indonesia, Malaysia and Thailand

Re-examination of the holotype of Dermacentor atrosignatus Neumann, 1906 (Acari: Ixodidae) stored in the Natural History Museum (London, UK) revealed that this

Read more

Highlight Activities 2020: Enrichment and characterization of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber industrial wastewater

Enrichment and characterization of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber industrial wastewater   สาร Benzothiazoles โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-mercaptobenzothiazole (2-MBT) ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางสามารถถูกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 

Read more