นักศึกษาหลักสูตร

เลื่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ ๑ (ศาลายา) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 — มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จากวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาในหลักสูตรไทย

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 — คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศปฏิทินการศึกษาใหม่ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โดยจะเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด หมายเหตุ
บุคคลทั่วไป ภาควิชาชีววิทยาและมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ติดต่อสอบถามกรรมการหลักสูตร บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา หรือจนท.งานการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
ผู้ปกครองนักศึกษาทุกหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยาและมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ติดต่อสอบถามกรรมการหลักสูตร บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา หรือจนท.งานการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
นักเรียนม.6 ที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ดำเนินการสมัครตามปกติผ่านระบบออนไลน์ การเรียกสัมภาษณ์จะพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ และจะประกาศให้ทราบในภายหลัง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากกองบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และงานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรไทย เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 เป็นวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 โดยนักศึกษาสามารถเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนแบบออนไลน์ได้ ดูประกาศจากภาพด้านบนและข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทุกชั้นปีของหลักสูตรนานาชาติ (เช่น Bioresource) เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 (ดูเพิ่มเติม) ติดต่อสอบถามประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรนานาชาติเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 (ดูเพิ่มเติม) ติดต่อสอบถามที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หรือที่ธุรการภาควิชาชีววิทยา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการตามที่บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์กำหนด ติดต่อสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัย และธุรการภาควิชาชีววิทยา

หมายเหตุ ข้อมูลในตารางรวบรวมโดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยาและประธานหลักสูตรชีววิทยาระดับปริญญาตรี (Email: nuttaphon.onp@mahidol.ac.th)

ติดต่อสอบถาม

  • กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 849 4562
  • กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 849 4501 ถึง 28
  • งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 201 5053
  • ธุรการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 201 5250

MU Internet Package

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ Internet Package
สำหรับนักศึกษา เพื่อการลงทะเบียนภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563 ความเร็ว 4Mbps ไม่ลดสปีดฟรี!
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ทางเว็บไซต์ https://extrabenefits.mahidol.ac.th
วันนี้ ถึงวันศุกร์ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

https://www.facebook.com/307562812606853/posts/4079106265452470/?sfnsn=mo

Mahidol University provide students the Internet Package for online learning 2nd Semester 2020 Unlimited Internet Data @4Mbps free!
.
Register to get a free internet package by clicking
the link here >>> https://extrabenefits.mahidol.ac.th
Starting from today – Friday 8 January, 2020

https://www.facebook.com/307562812606853/posts/4079105548785875/?sfnsn=mo