เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง-อาจารย์ จํานวน 2 อัตรา

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง
-อาจารย์ จํานวน 2 อัตรา

การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=3834
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564