สอบปฏิบัติการชีววิทยา เทอม 2 ปีกศ.2561

ภาควิชาชีววิทยาจัดสอบปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา SCBI 104 Biology Laboratory 2 ขึ้น ในรูปแบบแล็บกริ๊ง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

พยาธิไส้เดือน vs ไส้เดือนดิน

ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำมาตั้งเป็นคำถาม ซ้าย คือพยาธิไส้เดือน ขวา คือไส้เดือนดิน (ซึ่งก็มีนักศึกษาเข้าใจผิด) เพราะคงเชื่อว่าไส้เดือนน่าจะตัวใหญ่กว่าพยาธิที่อยู่ในร่างกายของคนเรา