ถ่ายทำรายการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตอนกล้องจุลทรรศน์

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดทำรายารโทรทัศน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสร้างสรรค์ พัฒนาสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาบริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  โดยมี ดร. ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดูแลการถ่ายทำ

สามารถติดตามชมรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้ที่ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 6.50-7.00 น.