การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แบบออนไลน์ ในโครงการ Technical & Hand-On Workshop : Drug discovery technology, Metagenomics analysis and Genome

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แบบออนไลน์ ในโครงการ Technical & Hand-On Workshop : Drug discovery technology, Metagenomics analysis and Genome editing by CRISPR

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom
———————————–
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR code ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ Link สำหรับเข้าฟังการประชุมทาง E-mail