การรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)

บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ “รายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report ได้แล้วจากลิงก์ http://science.mahidol.ac.th/incident/ นอกจากนี้ยังสามารถโพสต์รูปจากที่เกิดเหตุได้อีกด้วย ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านของบุคลากรหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นตอนที่ 2 รายงานเหตุการณ์ที่พบ โดยอาจบรรยายสิ่งเห็นเป็นตัวอักษรหรือใช้ภาพถ่ายก็ได้ เมื่อกด

Read more

อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Lecturer Dr.Alisa Damnernsawad ห้องทำงาน R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ alisa.dam@mahidol.ac.th งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016 ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12 การเรียนการสอน วทชว

Read more