รายการ TK Teen พาชม Bio-Geo Path

รายการ TK Teen ตอน Bio-Geo Path ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย NBT โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คลิปรายการ

Read more