ภูเก็ต

บริการวิชาการวีดิโอ

Science Guide ตอนภูเก็ต

อ.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทย นำเที่ยวภูเก็ต ในรายการ Science Guide ออกอากาศทางช่อง 9 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอนภูเก็ต

Read More