นักวิทยาศาสตร์

สัมมนา

สัมมนาพิเศษ “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์”

เชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ Auf dem Weg zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin” โดย ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ห้อง N101 เวลา 13:00

Read More