ขอพร

ศิลปวัฒนธรรม

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ 2558

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยในเทศกาลสงกรานต์ 2558 และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ภาควิชาชีววิทยาได้จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชาขึ้นที่ห้องประชุมภาควิชา N416 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา สรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำภาควิชา ภาพบรรยากาศการรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ภาควิชาชีววิทยา

Read More